TS Online Mobile - Ưu Đãi Lò Hoàng Kim

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

12/01/2022 3:19 PM Sự kiện
Ưu Đãi Lò Hoàng Kim

Thời gian: 00h00 13/01 đến 23h59 19/01

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, làm mới Lò Hoàng Kim đạt mốc sẽ nhận được các phần thưởng hấp dẫn.