TS Online Mobile - Ưu đãi Lật Ô

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

19/01/2023 12:14 PM Sự kiện
Ưu đãi Lật Ô

Thời gian: Sau bảo trì 26/01 đến 23h59 08/02

Trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp dùng Xu Đỏ Lật Ô đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Lưu ý: khi qua ngày mới, mốc và phần thưởng sẽ làm mới lại từ đầu.