TS Online Mobile - Ưu đãi Đậu Yêu

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

04/05/2023 10:03 AM Sự kiện
Ưu đãi Đậu Yêu

Thời gian: Sau bảo trì 04/05 đến trước bảo trì 01/06

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp khi mua Ba Đậu Hồi HPSP sẽ nhận được 100 Xu Cà Na Siêu