TS Online

TIÊU MỖI NGÀY

3/25/2020 9:33:02 AM

TIÊU MỖI NGÀY

Thời gian: Từ 00h00 ngày 27/03 đến 23h59 ngày 01/04

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp tiêu vàng đạt mốc sẽ nhận được các phần quà tương ứng hấp dẫn.

Trao quà: Quà được trao qua thư với thời gian nhận là 7 ngày ngay sau khi đạt mốc.

Lưu ý:

  • Hình thức tích lũy tiêu vàng được tính ở tất cả các hình thức mà bạn sử dụng vàng ingame của mình từ việc mua vật phẩm cashshop, làm mời lò, thêm lượt phó bản,… cho đến việc tẩy điểm… Chỉ cần sử dụng vàng là sẽ được tính tích lũy.
  • Điểm tích lũy sẽ được làm mới vào lúc 00h00 ngày hôm sau.

Mốc

Phần thưởng

Số Lượng

300

Túi Đại Phúc Thần

2

600

Túi Đại Phúc Thần

2

1500

Túi Đại Phúc Thần

2

Tăng Cấp Kỵ Đơn

10

3000

Túi Đại Phúc Thần

2

Tăng Cấp Kỵ Đơn

10

Đơn Thăng Hoa

1

6000

Tiên Đơn Bảo Hộp

1

Hoán Cốt Hoàn

2

Đơn Thăng Hoa

1

12500

Tiên Đơn Bảo Hộp

1

Tinh Linh Kỳ Bảo

1

Đơn Thăng Hoa

1

 

Bài viết liên quan