TS Online Mobile - Tiêu Code Flashsale 28/07

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

28/07/2023 2:53 PM Sự kiện
Tiêu Code Flashsale 28/07

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi chư vị đại hiệp sử dụng Giftcode Gói Vàng mua tại sự kiện Flashsale ngày 28/07 đạt mốc sẽ nhận thêm các phần quà giá trị.

 

Lưu ý:

Chỉ áp dụng với các gói vàng 16250 - 34450 được bán ở sự kiện Flashsale ngày 28/07

Đạt mốc cao hơn ở mỗi gói vàng sẽ được nhận quà ở mốc thấp hơn.

Sau khi tiêu code đạt mốc cao nhất sẽ làm mới, tính lại từ đầu.

Về phần thưởng, chúng tôi sẽ liên hệ từng vị đại hiệp đạt mốc tiêu code để xác nhận phần thưởng.

Quà sẽ được gửi vào hòm thư của nhân vật vào ngày 31/07