TS Online Mobile - Thưởng Phó Bản

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

23/06/2021 4:19 PM Sự kiện
Thưởng Phó Bản

Thời gian: Sau bảo trì ngày 24/06 đến 23h59 ngày 07/07

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi chư vị đại hiệp hoàn thành phó bản cá nhân hoặc tổ đội sẽ được nhận thể 1 Mảnh Áo Bơi/ lần.