TS Online Mobile - Thay đổi danh mục đổi thưởng đặc biệt

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

09/06/2021 2:19 PM Sự kiện
Thay đổi danh mục đổi thưởng đặc biệt

Sau bảo trì ngày 10/021 danh mục đổi thưởng đặc biệt sẽ có những thay đổi như sau:

Đổi thưởng Thiên Ám NN Phiếu

Đổi thưởng chuỗi sự kiện Tết Đoan Ngọ

Xúc Xắc May Mắn

Quà tích nạp

Các vật phẩm: Vảy Rồng, Xúc Xắc May mắn, Túi Thơm Trừ Tà và Quà Tích Nạp sẽ được thu hồi trước bảo trì 24/06