TS Online

Thay đổi danh mục Đổi thưởng đặc biệt

9/16/2020 5:34:38 PM

Sau bảo trì ngày 17/09, mục Đổi Quà của game sẽ có những sự thay đổi như sau:

Thêm mới danh mục đổi thưởng sau kéo dài đến trước bảo trì ngày 08/10:

Nguyên liệu

Đổi

Quà

1 Quà Sinh Nhật

>>>

1 Chúc Mừng Sinh Nhật

10 Quà Sinh Nhật

>>>

10 Chúc Mừng Sinh Nhật

50 Quà Sinh Nhật

>>>

50 Chúc Mừng Sinh Nhật

100 Quà Sinh Nhật

>>>

100 Chúc Mừng Sinh Nhật

 

 

Số lượng

Nguyên Liệu

Đổi

Vật phẩm

Giới hạn

1

Quyển đổi tiêu phí

 

10 Xu Vàng

1

Quyển đổi tiêu phí

 

80 Hộp Kinh Nghiệm Đơn

1

Quyển đổi tiêu phí

 

25 Võ Tướng Tử Đơn

2 Lần

20

Quyển đổi tiêu phí

 

5 Tuyệt Ảnh Hồn

10 Lần

2

Quyển đổi tiêu phí

 

1 Bình 300K (30%)

 

 

Số lượng

Nguyên Liệu

Đổi

Vật phẩm

Giới hạn

5

Hộp Quà

 

1 Quà Sinh Nhật

5

Hộp Quà

 

5 Ngự Thiên

1/ngày

5

Hộp Quà

 

5 Đế Tôn

1/ngày

5

Hộp Quà

 

5 Diệt Thế

1/ngày

5

Hộp Quà

 

5 Ma Đế

1/ngày

 

 

Số lượng

Nguyên Liệu

Đổi

Vật phẩm

Giới hạn

5

Ngự Thiên

>>>

Hộp Chân Phúc Thần

5

Đế Tôn

5

Diệt Thế

5

Ma Đế

 

Số lượng

Nguyên Liệu

Đổi

Vật phẩm

Giới hạn

10

Long Tuyền Tinh Hoa

>>>

2 Túi Đại Phúc Thần

1/ngày

5

Long Tuyền Tinh Hoa

>>>

10.000 Đồng

1

Long Tuyền Tinh Hoa

>>>

5 Phúc Thần

 

 

Số lượng

Nguyên Liệu

Đổi

Vật phẩm

Giới hạn

6

Nguyệt Quang Phiến

>>>

Thẻ Nguyệt Cung

1 Lần

5

Nguyệt Quang Phiến

>>>

Vé Trăng Tròn

1 Lần

2

Nguyệt Quang Phiến

>>>

Tạp Hóa Di Động

1

Nguyệt Quang Phiến

>>>

Túi Dũng Thông Dụng

35

Thẻ Hái Bưởi

>>>

Thẻ Bánh Trung Thu

1 Lần

10

Thẻ Hái Bưởi

>>>

Túi Đại Phúc Thần

1

Thẻ Hái Bưởi

>>>

Phúc Thần

 

 

Số lượng

Nguyên Liệu

Đổi

Vật phẩm

Giới hạn

1

Quà Sinh Nhật

>>>

Tùy Thân Khách Sạn

1

Vé Bắt Trộm

>>>

Tạp Hóa Di Động

 

 

Số lượng

Nguyên Liệu

Đổi

Vật phẩm

Giới hạn

500

Ngự Thiên

>>>

Quyển Chọn Diệt Ngự

3 lần

500

Đế Tôn

500

Diệt Thế

500

Ma Đế

500

Vàng

 

Số lượng

Nguyên Liệu

Đổi

Vật phẩm

Giới hạn

10

Xúc Xắc May Mắn

>>>

Ngự Thiên

10

Xúc Xắc May Mắn

>>>

Đế Tôn

10

Xúc Xắc May Mắn

>>>

Diệt Thế

10

Xúc Xắc May Mắn

>>>

Ma Đế

1

Xúc Xắc May Mắn

>>>

Phúc Thần

Thời gian thu hồi vật phẩm:

 

Vật Phẩm

Thời Gian Thu Hồi

Hộp Quà

Sau bảo trì 08/10

Vé bắt trộm

Sau bảo trì 08/10

Rương Sinh Nhật

Sau bảo trì 08/10

「Mừng」

Sau bảo trì 08/10

「Nhật」

Sau bảo trì 08/10

「Sinh」

Sau bảo trì 08/10

「Chúc」

Sau bảo trì 08/10

Quà Sinh Nhật

Sau bảo trì 08/10

Xúc Xắc May Mắn

Sau bảo trì 08/10

 

 

Bài viết liên quan