TS Online Mobile - Thay Đổi Danh Mục Đổi Thưởng Đặc Biệt

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

22/07/2020 4:28 PM Sự kiện
Thay Đổi Danh Mục Đổi Thưởng Đặc Biệt

Sau bảo trì này 23/07 các danh mục đổi thưởng ở giao diện Quà -> Đổi Quà sẽ có những thay đổi như sau:

Đóng các mục đổi thưởng giới hạn thời gian đã thêm mới ngày 09/07

Thêm các mục đổi thưởng có giới hạn thời gian từ sau bảo trì này 23/07 đến trước bảo trì 06/8 như sau:

Đổi thưởng Mê – Tướng tinh Nhạn Điêu Tuyến 2

Số lượng

Nguyên Liệu

 

Phần Thưởng

Giới hạn

1

K.Tỏa Lữ Bố

>>>

Mê Nh.Đ.Tuyết 2

1 lần

2

K.Tỏa Viên Thuật

3

K.Tỏa Nhạn Đ.Tuyết

30

Tín vật Nhạn Điêu Tuyết

500.000

Đồng

500

Mảnh Áo Bơi

>>>

T.Tinh Nh.Đ.Tuyết 2

1 Lần

50

Tín vật Nhạn Điêu Tuyết

500.000

Đồng

 

Đổi Thưởng Tín vật Nhạn Điêu Tuyết

Số lượng

Nguyên Liệu

 

Phần Thưởng

Gới hạn

50

Tín vật Nhạn Điêu Tuyết

>>>

Đèn Sinh Mạng Sơ

6 lần

100

Tín vật Nhạn Điêu Tuyết

>>>

Ngọc Dịch Bảo Hộp

1 lần

5

Tín vật Nhạn Điêu Tuyết

>>>

10 Đại Phúc Thần

5

Tín vật Nhạn Điêu Tuyết

>>>

2 Xu Đỏ

5

Tín vật Nhạn Điêu Tuyết

>>>

2 Xu Vàng

 

Đổi thưởng Mảnh Áo Bơi

Số lượng

Nguyên Liệu

 

Phần Thưởng

Gới hạn

500

Mảnh Áo Bơi

>>>

Tạo Hình Áo Bơi

3 lần

5

Mảnh Áo Bơi

>>>

20 Đại Phúc Thần

40

Mảnh Áo Bơi

>>>

Làm Mới Hoàng Kim

15 Lần

10

Mảnh Áo Bơi

>>>

Túi Lông Cấp 3

400

Mảnh Áo Bơi

>>>

Bí Cấp Nh.Đ.Tuyết 2

1 lần

500,000

Đồng