TS Online

Thay đổi danh mục đổi thưởng đặc biệt

6/10/2020 2:42:39 PM

Sao bảo trì ngày 11/06, phẩn đổi quà đặc biệt có những thay đổi sau đây:

Đóng các mục đổi thưởng thêm vào ở bảo trì ngày 28/05.

Thêm mới các mục đổi thưởng sau đây:

Số lượng

Nguyên liệu

 

Phần Thưởng

Giới hạn

Sự kiện Ngôi sao may mắn (cập nhật sau)

200

Ngôi Sao May Mắn

>>> 

5 Tăng Cấp Kỵ Đơn

4 lần

20

Ngôi Sao May Mắn

>>> 

5 Đại Phúc Thần

20

Ngôi Sao May Mắn

>>> 

2 Xu Vàng

50 lần

999

Ngôi Sao May Mắn

>>> 

1 Túi Lông Vũ Cấp 5

6 lần

Hạt thủy tinh (xem cách thu thập bên dưới)

10

Hạt Thủy Tinh

>>> 

2 Túi Đại Phúc Thần

20 lần

50

Hạt Thủy Tinh

>>> 

1 Ngọc Thánh Khiết

10 lần

30

Hạt Thủy Tinh

>>> 

1 Khóa Tàng Long

1 lần

10

Đá Thần Bí

30

Hạt Thủy Tinh

>>> 

1 Quyển Chọn Vũ Khí

2 lần

15

Đá Thần Bí

Sự kiện ưu đãi phó bản (cập nhật sau)

30

Ngọc Bội Kim Sa

>>> 

50 Đại Phúc Thần

40

Ngọc Bội Kim Sa

>>> 

1 Phiếu chọn Tọa Kỵ 3

4 lần

10

Ngọc Bội Kim Sa

>>> 

1 Túi Đại Phúc Thần

20 lần

Sự kiện Ưu đãi xổ quà (cập nhật sau)

10

Xúc Xắc May Mắn

>>> 

1 Xu Vàng

500

Xúc Xắc May Mắn

>>> 

1 Túi Đồ Thượng Cổ

4 lần

500

Xúc Xắc May Mắn

>>> 

1 Túi Đồ Viễn Cổ

4 lần

666

Xúc Xắc May Mắn

>>> 

1 Siêu Vịt Phiếu

1 lần

Thu Thập Hạt Thủy Tinh

Thời gian:

  • 22h-23h ngày 11/6

  • 22h-23h ngày 15/6

  • 22h-23h ngày 18/6

  • 22h-23h ngày 22/6

  • 22h-23h ngày 25/6

  • 22h-23h ngày 29/6

Trong các khung giờ cố định này, chư vị đại hiệp khi đánh quái ở bản đồ YẾN NHIÊN có cơ hội thu thập được Hạt Thủy Tinh.

Hạt Thủy Tinh sẽ tự động biến mất vào 10h00 02/07/202

Bài viết liên quan