TS Online Mobile - Tàng Long Bảo Rương

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

13/05/2020 3:17 PM Sự kiện
Tàng Long Bảo Rương

Tàng Long Bảo Rương

Thời gian: Sau bảo trì ngày 14/05 đến 23h59 20/05/2020

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp mở Rương Tàng Long có cơ hội nhận được những vật phẩm hấp dẫn.

Cách mở Rương Tàng Long:

  • Sau bảo trì ngày 14/05, chư vị có thể bắt đầu mở Rương Tàng Long thông qua giao diện Quà – Tàng Long Bảo Rương.

  • Chư vị đại hiệp bắt đầu mở rương theo thứ tự từ Rương số 1 đến Rương số 12.

  • Rương được mở hoàn toàn miễn phí và có thời gian đóng băng cho mỗi lần mở là 24 giờ đồng hồ. Sau khi ấn mở rương thì thời gian sẽ bắt đầu đếm ngược cho lần mở kế tiếp (thời gian vẫn chạy kể cả khi offline)

  • Ngoài việc mở rương cứ 24 giờ đồng hồ, chư vị đại hiệp có thể sử dụng Khóa Tàng Long để mở nhanh rương mà không cần chờ đợi.

  • Khóa Tàng Long, chư vị có thể có cơ hội sở hữu bằng cách: Đổi các loại kẹo của sự kiện Kẹo Ba Đậu hoặc mua vật phẩm Túi Chúc Phúc.

  • Khóa Tàng Long chưa sử dụng sẽ biết mất trước bảo trì ngày 21/05

Rương

Phần thưởng

Số lượng

Rương Số 1

Đại Phúc Thần

30

Rương Số 2

Phiếu Rút Võ Tướng

2

Rương Số 3

Phiếu Rút Thẻ

2

Rương Số 4

Làm Mới Hoàng Kim

2

Rương Số 5

Túi Lông Vũ Cấp 4

2

Rương Số 6

Túi Lông Vũ Cấp 5

1

Rương Số 7

Túi Đại Phúc Thần

10

Rương Số 8

Thái Thượng Kim Đan

1

Rương Số 9

Quyển Chọn Kim Tỏa

1

Rương Số 10

Quyển Chọn Mê

1

Rương Số 11

Phiếu chọn Kỵ cấp 7

1

Rương Số 12

Tinh Linh Kỳ Đảo

4