TS Online Mobile - Suối Long Tuyền

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

07/07/2021 3:58 PM Sự kiện
Suối Long Tuyền

Thời gian: Thứ Bảy ngày 10/07 và 17/07

Nội dung: Vào ngày thứ Bảy hàng tuần trong thời gian sự kiện, sẽ xuất hiện Suối Long Tuyền. Tham gia bằng cách thông qua giao diện Sự Kiện. Khi đứng trong bản đồ Long Tuyền sẽ nhận được điểm kinh nghiệm và khi đủ thời gian, chư vị đại hiệp sẽ nhận được quà.

Ngoài ra, trong quá trình đứng trong suối chư vị đại hiệp sẽ bắt gặp quái vật Long Thủy Xà, đánh bại quái sẽ nhận được Long Tuyền Tinh Hoa, dùng vật phẩm này có thể đổi được quà ở giao diện Quà – Đổi Quà.