TS Online Mobile - Sự kiện Thảo Dược

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

06/01/2021 4:15 PM Sự kiện
Sự kiện Thảo Dược

Sự kiện Thảo Dược

Thời gian thu thập nguyên liệu: Sau bảo trì ngày 07/01 đến 23h59 ngày 20/01

Thời gian đổi thưởng: Sau bảo trì ngày 07/01 đến trước ngày 21/01

Thời gian thu hồi nguyên liệu: 10h00 21/01

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi chư vị đại hiệp luyện công với quái có cấp từ 30 trở lên sẽ có cơ hội nhận được Nấm Linh Chi và Sâm Ngàn Năm. Sử dụng các đạo cụ này đến Quà -> Đổi Quà để đổi những phần thưởng hấp dẫn.

Số lượng

Nguyên liệu

Đổi

Vật phẩm

Giới hạn

250

Nấm Linh Chi

>>> 

1 Tiên Đơn Bảo Hộp

5 Lần

25

Sâm Ngàn Năm

200

Nấm Linh Chi

>>> 

10 Đơn Thăng Hoa

1 Lần

40000

Đồng

100

Nấm Linh Chi

>>> 

10 Xu Vàng

10 Lần

10000

Đồng

20

Nấm Linh Chi

>>> 

1 Túi Phúc Thần

99 Lần

5000

Đồng

5

Nấm Linh Chi

>>> 

2 Đại Phúc Thần

999 Lần

200

Đồng

5

Sâm Ngàn Năm

>>> 

20 Làm mới lật ô

10 Lần

5000

Đồng

5

Sâm Ngàn Năm

>>> 

2 Túi Đại Phúc Thần

50 Lần

10000

Đồng

50

Sâm Ngàn Năm

>>> 

1 Thái Thượng Kim Đan

1 Lần

100000

Đồng