TS Online

Sự Kiện RÚT VÕ TƯỚNG 10 Lần

3/25/2020 9:21:07 AM

Sự Kiện RÚT VÕ TƯỚNG 10 Lần

Thời gian: 00h00 ngày 27/03 đến 23h59 ngày 01/04

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị anh hùng thực hiện việc “Rút Võ Tướng 10 Lần” đạt số lần tương ứng sẽ nhận được quà hấp dẫn.

Lưu Ý:

Chỉ áp dụng tính tích lũy khi sử dụng Rút Võ Tướng 10 Lần (giá 900 vàng), không tính rút 10 lần gói rút tướng 1 lần = 1 lần rút thẻ 10 lần.

Trao Quà: Quà được trao trực tiếp ingame sau khi hoàn thành các mốc rút.

Cách nhận: Vào giao diện Quà -> Rút Thẻ -> Nhận các phần quà.

Mốc

Phần thưởng

Số lượng

4

Quyển chọn Gấu mèo

1

8

Quyển chọn Gấu mèo

1

12

Quyển chọn Gấu mèo

1

16

Quyển chọn Gấu mèo

1

20

Quyển chọn Gấu mèo

1

24

Chồn phiếu

1

 

Bài viết liên quan