TS Online

Sự Kiện Làm Mới Lò Hoàng Kim

5/13/2020 2:55:12 PM

Sự Kiện Làm Mới Lò Hoàng Kim

Thời gian: Sau bảo trì ngày 14/05 đến 23h59 ngày 20/05

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp khi làm mới Lò Hoàng Kim đạt số mốc cố định sẽ nhận được các phần quà quà hấp dẫn.

Lưu Ý:

Phần thưởng sẽ được trao sau khi đạt mốc.

Cách nhận vào Quà -> Lò Hoàng Kim -> Nhận

Số lần làm mới sẽ được tính tích lũy trong suốt thời gian sự kiện.

Phần Thưởng:

Số Lần

Phần thưởng

Số lượng

40

Tiên Đơn Năng Lượng

2

80

Tăng Cấp Kỵ Đơn

20

120

Tiên Đơn Kiện Thể

2

160

Thái Thượng Kim Đan

1

200

Bạo Linh Thạch

1

 

Bài viết liên quan