TS Online Mobile - Sự kiện KẸO BA ĐẬU

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

13/05/2020 3:20 PM Sự kiện
Sự kiện KẸO BA ĐẬU

 KẸO BA ĐẬU

Thời gian thu thập nguyên liệu: Sau bảo trì 14/05 đến 23h59 ngày 27/05

Thời gian đổi quà: Sau bảo trì ngày 14/05 đến trước bảo trì 28/05

Nội dung: Trong thời gian sự kiện khi chư vị đại hiệp luyện cấp với quái có level từ 30 trở lên có cơ hội nhận được Túi Gấm Ba Đậu. Khi mở Túi Gấm, có thể nhận được 1 trong 3 nguyên liệu Mật Thư Ba Đậu, Kẹo Mút Xanh, Kẹo Mút Đỏ. Sử dụng các đạo cụ này có thể đổi quà ở giao diện Quà -> Đổi Quà.

Mật Thư Ba Đậu, Kẹo Mút Xanh, Kẹo Mút Đỏ không sử dụng sẽ biến mất trước bảo trì ngày 28/05.

 

Số lượng

Nguyên Liệu

 

 

Phần Thưởng

Giới hạn

99

Kẹo Mút Xanh

>>> 

1 Khóa Tàng Long

1

99

Kẹo Mút Đỏ

1

Mật Thư Ba Đậu

999

Kẹo Mút Xanh

>>>

1 Kỹ Năng Đan

1

999

Kẹo Mút Đỏ

10.000

Đồng

100

Kẹo Mút Xanh

>>>

1 Làm Mới Hoàng Kim

10

100

Kẹo Mút Đỏ

5.000

Đồng

50

Kẹo Mút Xanh

>>>

1 Túi Lông Cấp 2

50

50

Kẹo Mút Đỏ

1.000

Đồng

50

Kẹo Mút Xanh

>>>

1 Túi Đại Phúc Thần

30

50

Kẹo Mút Đỏ

1.000

Đồng

50

Kẹo Mút Xanh

>>>

50 Đại Phúc Thần

50

50

Kẹo Mút Đỏ

1.000

Đồng

50

Kẹo Mút Xanh

>>>

1 Tăng Cấp Kỵ Đơn

50

50

Kẹo Mút Đỏ

1.000

Đồng

20

Kẹo Mút Xanh

>>> 

1 Túi Linh Thạch

100

20

Kẹo Mút Đỏ

500

Đồng

20

Mật Thư Ba Đậu

>>>

1 Túi phúc trang bị Thượng Cổ

1

50.000

Đồng

20

Mật Thư Ba Đậu

>>> 

1 Túi phúc trang bị Viễn Cổ

1

50.000

Đồng

50

Mật Thư Ba Đậu

>>>

Quyển Chọn Cổ Vũ Khí

1

100.000

Đồng