TS Online

Sự kiện GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

3/25/2020 10:40:03 AM

Sự kiện GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Thời gian: Từ 00h00 ngày 26/03 đến 23h59 ngày 08/04/2020

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp khi đánh quái có cấp từ 30 trở lên sẽ có cơ hội nhận được vật phẩm “Quà Vua Hùng”. Vật phẩm này khi mở ra sẽ được một trong 4 chữ “Giỗ – Tổ – Hùng – Vương”. Sử dụng các chữ này có thể đổi được phần quà hấp dẫn.

Quà Vua Hùng từ 00h00 16/04 sẽ biến mất nếu chưa sử dụng.

Để đổi thưởng chư vị đại hiệp đến Quà -> Đổi thưởng

Hạn đổi thưởng kéo dài đến trước bảo trì ngày 09/04.

Nguyên Liệu

 

Phần thưởng

Giới hạn

3000 Giỗ

3000 Tổ

3000 Hùng

3000 Vương

>>> 

Kim Ngưu Phiếu

1

1000 Giỗ

1000 Tổ

1000 Hùng

1000 Vương

>>>

Quả Cầu Pha Lê

1

100 Giỗ

100 Tổ

100 Hùng

100 Vương

>>>

Thiên Sư Phù

1

100 Giỗ

100 Tổ

100 Hùng

100 Vương

>>>

30 Xu Vàng

1

100 Giỗ

100 Tổ

100 Hùng

100 Vương

>>>

Phiếu Rút Thẻ

1

100 Giỗ

100 Tổ

100 Hùng

100 Vương

>>>

Phiếu Rút Võ Tướng

1

100 Giỗ

100 Tổ

100 Hùng

100 Vương

>>>

5 Túi Ngộ Tính Đan

1

100 Giỗ

100 Tổ

100 Hùng

100 Vương

>>>

50 Đại Phúc Thần

1

100 Giỗ

100 Tổ

100 Hùng

100 Vương

>>>

10 Túi Đại Phúc Thần

1

200 Giỗ

200 Tổ

1003 Đồng

 

>>>

Hoán Cốt Hoàn

20

200 Giỗ

200 Tổ

1003 Đồng

 

>>>

Làm Mới Hoàng Kim

20

200 Hùng

200 Vương

1003 Đồng

 

>>>

5 Xu Vàng

20

200 Hùng

200 Vương

1003 Đồng

 

>>>

50 Đại Phúc Thần

20

10 Giỗ

10 Tổ

10 Hùng

10 Vương

>>>

Túi Lông Cấp 1

100 Giỗ

100 Tổ

100 Hùng

100 Vương

>>>

Túi Đại Phúc Thần

150 Giỗ

150 Tổ

150 Hùng

150 Vương

>>>

Phiếu Rút Thẻ

 

Dùng để thi đấu với Các Phổ Sái, có thể bắt để làm pet.

Bài viết liên quan