TS Online

Sự kiện Đăng Nhập 10 ngày

6/10/2020 3:14:46 PM

 

Sự kiện Đăng Nhập 10 ngày

Thời gian: 00h00 ngày 12/06 đến 23h59 23h59 ngày 01/07

Nội dung sự kiện: Trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp vào TS Online Mobile liên tục trong 10 ngày sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn.

Ngày đăng nhập liên tục

Phần Thưởng

Số lượng

1

Đại Phúc Thần

50

2

Túi Tọa Kỵ Đan

20

3

Ba Đậu 3 Ngày

1

4

Xu Vàng

10

5

Khóa Tàng Long

1

6

Thái Ngọc

2

7

Tiên Đơn Năng Lượng

1

8

Đá Thánh Khiết

1

9

Huyền Ngọc

2

10

Tiên Đơn Kiện Thể

1

 

Cách nhận quà: Vào giao diện Quà -> Đăng nhập liên tục -> Nhận Quà

Lưu ý: Chư vị đại hiệp cần phải đăng nhập liên tục mới có thể nhận được quà. Nếu không đăng nhập ngắt quãng thì cần phải số ngày đăng nhập liên tục sẽ tính lại từ đầu nhưng các phần quà đã nhận sẽ không nhận được nữa.

Ví dụ: Chư vị đại hiệp đăng nhập 2 ngày liên tục thi sẽ nhận được 2 phần quà 50 Đại Phúc Thần, 20 Túi Tọa Kỵ Đan. Sang ngay tiếp theo không đăng nhập thì hệ thống sẽ tính lại từ đầu nghĩa là để nhận được Ba Đậu Yêu 3 ngày thì chư vị địa hiệp cần phải đăng nhập liên tục lại từ đầu 3 ngày.

Bài viết liên quan