TS Online Mobile - Miễn Phí Mua Hàng

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

24/05/2023 3:24 PM Sự kiện
Miễn Phí Mua Hàng

Thời gian: Sau bảo trì 25/05 đến 23h59 31/05

Nội dung: Trong thời gian sự kiện chư vị có cơ hội mua hàng trong cashshop miễn phí.

Khi mua các vật phẩm trong Cashshop ở mục THƯƠNG PHẨM với giá trị tối thiểu 300 Vàng/lần, chư vị đại hiệp có 20% cơ hội miễn phí không phải trả Vàng.

Mỗi nhân vật chỉ kích hoạt 5 lần miễn phí hoặc tối đa 10.000 vàng miễn phí.  Khi đạt 1 trong 2 điều kiện đó thì sẽ không còn nhận được ưu đãi miễn phí nữa.

Ngoài ra, trong thời gian sự kiện, nếu chư vị đại hiệp tiêu thực tế tổng cộng được từ 15.000 vàng sẽ nhận được Voucher 3.000 vàng miễn phí. Voucher này mỗi nhân vật chỉ được nhận 1 lần duy nhất.

Voucher sẽ được kích hoạt duy nhất 1 lần ở lần mua tiếp theo sau khi đi đạt 15.000 Vàng. Nếu đơn hàng từ 3000 vàng trở xuống người chơi sẽ không cần trả thêm vàng. Nếu lớn hơn 3000 vàng, người chơi sẽ trả phần chênh lệch.