TS Online Mobile - Kiếm Các Chiến

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

04/05/2023 10:24 AM Sự kiện
Kiếm Các Chiến

Thời gian: sau bảo trì 04/05 đến trước bảo trì ngày 01/06

Giới hạn: Nhân vật cấp 30

Nội dung:  Gặp Khương Duy tại Kiếm Các để tham gia hoạt động (đến thông qua giao diện Phó Bản -> Sự Kiện -> Kiếm Các Chiến).

Mỗi ngày tối đa được 2 lượt khiêu chiến (1 lượt miễn phí), mỗi lần khiêu chiến sẽ nhận được phần thưởng là Túi Kiếm Các nếu thắng 4 trận liên tiếp.