TS Online Mobile - Khuyến Mãi Tiêu Phí

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

03/08/2022 11:09 AM Sự kiện
Khuyến Mãi Tiêu Phí

 Thời gian sự kiện: 00h00 04/08 đến  23h59 10/08

Thời gian hoàn trả: Trong khoảng thời gian từ 00h00 11/08 – 23h59 17/08

Nội dung: Trong thời gian sự kiện khi chư vị đại hiệp tiêu vàng trong game ở bất cứ hình thức nào sẽ được hoàn trả 10% số vàng đã dùng.

Nhận hoàn trả: Sau khi kết thúc sự kiện, chư vị đại hiệp có thể nhận hoàn trả tại giao diện Quà -> Tiêu Tích Lũy.