TS Online

Khuyến mãi Giờ Vàng 24 – 30/09

9/24/2020 4:30:23 PM

Chương trình Giờ Vàng – Giá Sốc sẽ quay trở lại với những vật phẩm rất hot.

Cách mua:

Khi đến các khung giờ vàng, giao diện Ưu Đãi sẽ hiện lên màn hình của chư vị đại hiệp, nếu muốn mua chỉ cần ấn mua ngay là hoàn thành. Nếu ấn thoát (X), chư vị đại hiệp có thể quay lại giao diện Ưu Đãi bằng cách ấn vào biểu tượng Ưu Đãi ở góc trên bên phải màn hình.

Mỗi khung giờ chỉ được mua 1 lần duy nhất!

Phạm Vi: Tất cả máy chủ

Vật phẩm

Số lượng

Giá Gốc

Giờ vàng

Thời gian

Ngày 24/09

Hộp Xu Vàng

10

90

90

19h00 – 19h09

Hộp Xu Vàng

100

900

900

19h10 – 19h19

Hộp Xu Vàng

1000

9000

8000

19h20 – 19h29

Xu Đỏ

1000

9000

8000

19h30 – 19h40

Ngày 25/09

Hộp Xu Vàng

10

90

90

19h00 – 19h09

Hộp Xu Vàng

100

900

900

19h10 – 19h19

Hộp Xu Vàng

1000

9000

8000

19h20 – 19h29

Xu Đỏ

1000

9000

8000

19h30 – 19h40

Ngày 26 – Happy Birthday

Bình 300K (30%)

1

39

5

19h00 – 19h05

Phiếu chọn Tọa Kỵ 3

1

300

30

19h06 – 19h10

Chuyển Hệ Phù

1

2000

500

19h11 – 19h15

Tiên Đơn Bảo Hộp

1

598

60

19h16 – 19h20

Phù Chuyển Nghề

1

2000

500

19h21 – 19h25

Tinh Linh Kỳ Đảo

1

999

300

19h26 – 19h30

Ngày 27/09

Hộp Xu Vàng

1000

9000

8000

19h00 – 19h09

Quyển Chọn Tướng

1

2999

2400

19h10 – 19h19

Quyển Chọn Kim Tỏa

1

2999

2400

19h20 – 19h29

Quyển Chọn Mê

1

2999

2400

19h30 – 19h40

Ngày 28/09

Hộp Xu Vàng

10

90

90

19h00 – 19h09

Hộp Xu Vàng

100

900

900

19h10 – 19h19

Hộp Xu Vàng

1000

9000

8000

19h20 – 19h29

Xu Đỏ

1000

9000

8000

19h30 – 19h40

Ngày 29/09

Hộp Xu Vàng

10

90

90

19h00 – 19h09

Hộp Xu Vàng

100

900

900

19h10 – 19h19

Hộp Xu Vàng

1000

9000

8000

19h20 – 19h29

Xu Đỏ

1000

9000

8000

19h30 – 19h40

Ngày 30/09

Hộp Xu Vàng

10

90

90

19h00 – 19h09

Hộp Xu Vàng

100

900

900

19h10 – 19h19

Hộp Xu Vàng

1000

9000

8000

19h20 – 19h29

Xu Đỏ

1000

9000

8000

19h30 – 19h40

 

Bài viết liên quan