TS Online

Khuyến mãi Giờ Vàng 20 – 21/06/2020

6/19/2020 1:33:56 PM

Chương trình Giờ Vàng – Giá Sốc sẽ quay trở lại với những vật phẩm rất hot.

Cách mua:

Khi đến các khung giờ vàng, giao diện Ưu Đãi sẽ hiện lên màn hình của chư vị đại hiệp, nếu muốn mua chỉ cần ấn mua ngay là hoàn thành. Nếu ấn thoát (X), chư vị đại hiệp có thể quay lại giao diện Ưu Đãi bằng cách ấn vào biểu tượng Ưu Đãi ở góc trên bên phải màn hình.

Mỗi khung giờ chỉ được mua 1 lần duy nhất!

Phạm Vi: Tất cả máy chú

Thời gian

Vật Phẩm

Số Lượng

Giá Gốc

Giờ vàng

Ngày 20/06

19h00 – 19h09

Hộp Xu Vàng

100

900

810

19h10 – 19h14

Bí Cấp Lữ Bố

1

1999

999

19h15 – 19h19

K.Tỏa Lữ Bố

1

1999

999

19h20 – 19h24

Quyển Chọn Mê

1

3999

2500

19h25 – 19h30

Chân Phúc Thần

500

3000

999

Ngày 21/06

19h00 – 19h09

Hộp Xu Vàng

100

900

810

19h10 – 19h14

Quyển Chọn Tướng

1

2999

2400

19h15 – 19h19

Quyển Chọn Kim Tỏa

1

2999

2400

19h20 – 19h24

Tinh Linh Kỳ Đảo

1

999

499

19h25 – 19h30

Chân Phúc Thần

500

3000

999

 

Bài viết liên quan