TS Online

Khuyến mãi Giờ Vàng 19 – 20/09

9/18/2020 4:38:20 PM

Chương trình Giờ Vàng – Giá Sốc sẽ quay trở lại với những vật phẩm rất hot.

Cách mua:

Khi đến các khung giờ vàng, giao diện Ưu Đãi sẽ hiện lên màn hình của chư vị đại hiệp, nếu muốn mua chỉ cần ấn mua ngay là hoàn thành. Nếu ấn thoát (X), chư vị đại hiệp có thể quay lại giao diện Ưu Đãi bằng cách ấn vào biểu tượng Ưu Đãi ở góc trên bên phải màn hình.

Mỗi khung giờ chỉ được mua 1 lần duy nhất!

Phạm Vi: Tất cả máy chủ

Vật phẩm

Số lượng

Giá Gốc

Giờ vàng

Thời gian

Ngày 19/09

Hộp Xu Vàng

10

90

90

19h00 – 19h09

Hộp Xu Vàng

100

900

900

19h10 – 19h19

Hộp Xu Vàng

500

4500

4000

19h20 – 19h29

Xu Đỏ

100

900

800

19h30 – 19h40

Ngày 20/09

Hộp Xu Vàng

10

90

90

19h00 – 19h09

Hộp Xu Vàng

100

900

900

19h10 – 19h19

Hộp Xu Vàng

500

4500

4000

19h20 – 19h29

Xu Đỏ

100

900

800

19h30 – 19h40

 

Bài viết liên quan