14/01/2021 12:25 PM Sự kiện
Khuyến mãi Giờ Vàng 14 – 19/01

Chương trình Giờ Vàng – Giá Sốc sẽ quay trở lại với những vật phẩm rất hot.

Cách mua:

Khi đến các khung giờ vàng, giao diện Ưu Đãi sẽ hiện lên màn hình của chư vị đại hiệp, nếu muốn mua chỉ cần ấn mua ngay là hoàn thành. Nếu ấn thoát (X), chư vị đại hiệp có thể quay lại giao diện Ưu Đãi bằng cách ấn vào biểu tượng Ưu Đãi ở góc trên bên phải màn hình.

Mỗi khung giờ chỉ được mua 1 lần duy nhất!

Phạm Vi: Tất cả máy chủ


Vật phẩm

Số lượng

Giá

Giờ Vàng

Thời gian

Ngày 14/01

Hộp Xu Vàng

100

900

800

14:00 – 14:30

Túi Phúc Xu Đỏ

100

900

800

14:31 – 15:00

Hộp Xu Vàng

900

8100

7200

15:01 – 15:30

Túi Phúc Xu Đỏ

900

8100

7200

15:31 – 16:00

Hộp Xu Vàng

100

900

800

19:00 – 19:30

Túi Phúc Xu Đỏ

100

900

800

19:31 – 20:00

Hộp Xu Vàng

900

8100

7200

20:01 – 20:30

Túi Phúc Xu Đỏ

900

8100

7200

20:31 – 21:00

Ngày 15/01

Hộp Xu Vàng

100

900

800

14:00 – 14:30

Túi Phúc Xu Đỏ

100

900

800

14:31 – 15:00

Hộp Xu Vàng

900

8100

7200

15:01 – 15:30

Túi Phúc Xu Đỏ

900

8100

7200

15:31 – 16:00

Hộp Xu Vàng

100

900

800

19:00 – 19:30

Túi Phúc Xu Đỏ

100

900

800

19:31 – 20:00

Hộp Xu Vàng

900

8100

7200

20:01 – 20:30

Túi Phúc Xu Đỏ

900

8100

7200

20:31 – 21:00

Ngày 16/01

Hộp Xu Vàng

100

900

800

14:00 – 14:30

Túi Phúc Xu Đỏ

100

900

800

14:31 – 15:00

Hộp Xu Vàng

900

8100

7200

15:01 – 15:30

Túi Phúc Xu Đỏ

900

8100

7200

15:31 – 16:00

Hộp Xu Vàng

100

900

800

19:00 – 19:30

Túi Phúc Xu Đỏ

100

900

800

19:31 – 20:00

Hộp Xu Vàng

900

8100

7200

20:01 – 20:30

Túi Phúc Xu Đỏ

900

8100

7200

20:31 – 21:00

Ngày 17/01

Hộp Xu Vàng

100

900

800

14:00 – 14:30

Túi Phúc Xu Đỏ

100

900

800

14:31 – 15:00

Hộp Xu Vàng

900

8100

7200

15:01 – 15:30

Túi Phúc Xu Đỏ

900

8100

7200

15:31 – 16:00

Hộp Xu Vàng

100

900

800

19:00 – 19:30

Túi Phúc Xu Đỏ

100

900

800

19:31 – 20:00

Hộp Xu Vàng

900

8100

7200

20:01 – 20:30

Túi Phúc Xu Đỏ

900

8100

7200

20:31 – 21:00

Ngày 18/01

Hộp Xu Vàng

100

900

800

19:00 – 19:30

Túi Phúc Xu Đỏ

100

900

800

19:31 – 20:00

Hộp Xu Vàng

900

8100

7200

20:01 – 20:30

Túi Phúc Xu Đỏ

900

8100

7200

20:31 – 21:00

Ngày 19/01

Hộp Xu Vàng

100

900

800

19:00 – 19:30

Túi Phúc Xu Đỏ

100

900

800

19:31 – 20:00

Hộp Xu Vàng

900

8100

7200

20:01 – 20:30

Túi Phúc Xu Đỏ

900

8100

7200

20:31 – 21:00