07/01/2021 2:10 PM Sự kiện
Khuyến mãi Giờ Vàng 07 – 10/01

Chương trình Giờ Vàng – Giá Sốc sẽ quay trở lại với những vật phẩm rất hot.

Cách mua:

Khi đến các khung giờ vàng, giao diện Ưu Đãi sẽ hiện lên màn hình của chư vị đại hiệp, nếu muốn mua chỉ cần ấn mua ngay là hoàn thành. Nếu ấn thoát (X), chư vị đại hiệp có thể quay lại giao diện Ưu Đãi bằng cách ấn vào biểu tượng Ưu Đãi ở góc trên bên phải màn hình.

Mỗi khung giờ chỉ được mua 1 lần duy nhất!

Phạm Vi: Tất cả máy chủ

Vật phẩm

Số lượng

Giá

Giờ Vàng

Thời gian

Ngày 07/01

Hộp Xu Vàng

100

900

800

19h00 – 19h30

Hộp Xu Đỏ

100

900

800

19h31 – 20h00

Hộp Xu Vàng

500

4500

4000

20h01 – 20h30

Hộp Xu Đỏ

500

4500

4000

20h31 – 21h00

Ngày 08/01

Hộp Xu Vàng

100

900

800

19h00 – 19h30

Hộp Xu Đỏ

100

900

800

19h31 – 20h00

Hộp Xu Vàng

500

4500

4000

20h01 – 20h30

Hộp Xu Đỏ

500

4500

4000

20h31 – 21h00

Ngày 09/01

Hộp Xu Vàng

100

900

800

19h00 – 19h30

Hộp Xu Đỏ

100

900

800

19h31 – 20h00

Hộp Xu Vàng

500

4500

4000

20h01 – 20h30

Hộp Xu Đỏ

500

4500

4000

20h31 – 21h00

Ngày 10/01

Hộp Xu Vàng

100

900

800

19h00 – 19h30

Hộp Xu Đỏ

100

900

800

19h31 – 20h00

Hộp Xu Vàng

500

4500

4000

20h01 – 20h30

Hộp Xu Đỏ

500

4500

4000

20h31 – 21h00