TS Online

Khuyến mãi Giờ Vàng 06/08 – 11/08

8/6/2020 1:43:54 PM

Chương trình Giờ Vàng – Giá Sốc sẽ quay trở lại với những vật phẩm rất hot.

Cách mua:

Khi đến các khung giờ vàng, giao diện Ưu Đãi sẽ hiện lên màn hình của chư vị đại hiệp, nếu muốn mua chỉ cần ấn mua ngay là hoàn thành. Nếu ấn thoát (X), chư vị đại hiệp có thể quay lại giao diện Ưu Đãi bằng cách ấn vào biểu tượng Ưu Đãi ở góc trên bên phải màn hình.

Mỗi khung giờ chỉ được mua 1 lần duy nhất!

Phạm Vi: Tất cả máy chủ

Vật phẩm

Số lượng

Giá Gốc

Giờ vàng

Thời gian

Ngày 06/08

Gói Làm Mới Hoàng Kim

50

5000

4000

18h00 – 18h59

Hộp Xu Vàng

100

900

810

19h00 – 20h59

Ngày 09/08

Hộp Xu Đỏ

100

900

810

14h00 – 15h59

Phù Chuyển Nghề

1

2000

1845

19h00 – 20h59

Ngày 11/08

Hộp Xu Đỏ

100

900

810

14h00 – 15h59

Túi Chúc Phúc

200

400

360

19h00 – 20h59

 

Bài viết liên quan