TS Online

Khuyến mãi Giờ Vàng 04 – 05/07/2020

7/3/2020 2:51:14 PM

Chương trình Giờ Vàng – Giá Sốc sẽ quay trở lại với những vật phẩm rất hot.

Cách mua:

Khi đến các khung giờ vàng, giao diện Ưu Đãi sẽ hiện lên màn hình của chư vị đại hiệp, nếu muốn mua chỉ cần ấn mua ngay là hoàn thành. Nếu ấn thoát (X), chư vị đại hiệp có thể quay lại giao diện Ưu Đãi bằng cách ấn vào biểu tượng Ưu Đãi ở góc trên bên phải màn hình.

Mỗi khung giờ chỉ được mua 1 lần duy nhất!

Phạm Vi: Tất cả máy chủ

Thời gian

Vật Phẩm

Số Lượng

Giá Gốc

Giờ vàng

Ngày 04/07

19h00 – 19h09

Gói Làm Mới Hoàng Kim

100

10000

8000

19h10 – 19h14

Quyển Chọn Tướng

1

2999

2400

19h15 – 19h19

Quyển Chọn Kim Tỏa

1

2999

2400

19h20 – 19h24

Gói Bí Cấp

10

190

150

19h25 – 19h30

Túi Năng Lượng

100

2900

2000

Ngày 05/07

19h00 – 19h09

Gói Làm Mới Hoàng Kim

100

10000

8000

19h10 – 19h14

Quyển Chọn Tướng

1

2999

2400

19h15 – 19h19

Quyển Chọn Kim Tỏa

1

2999

2400

19h20 – 19h24

Gói Bí Cấp

10

190

150

19h25 – 19h30

Túi Sinh Mệnh

100

2900

2000

Bài viết liên quan