TS Online Mobile - Giờ Vàng Độc Quyền

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

01/06/2023 4:44 PM Sự kiện
Giờ Vàng Độc Quyền

Giới hạn: Máy chủ ĐẠI QUÂN SƯ

Khi đến các khung giờ vàng, giao diện Ưu Đãi sẽ hiện lên màn hình của chư vị đại hiệp, nếu muốn mua chỉ cần ấn mua ngay là hoàn thành. Nếu ấn thoát X, chư vị đại hiệp có thể quay lại giao diện Ưu Đãi bằng cách ấn vào biểu tượng Ưu Đãi ở góc trên bên phải màn hình.

Các vật phẩm giờ vàng bán từ ngày 08/06 sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến là sau bảo trì 15/06