TS Online Mobile - ĐUA TOP TIÊU

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

13/10/2021 3:02 PM Sự kiện
ĐUA TOP TIÊU

Thời gian:

  • Lần 1: 10h00 15/10 đến 09h00 17/10

  • Lần 2: 10h00 17/10 đến 09h00 19/10

  • Lần 3: 10h00 19/10 đến 09h00 21/10

  • Lần 4: 10h00 22/10 đến 09h00 24/10

  • Lần 5: 10h00 24/10 đến 09h00 26/10

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp tiêu vàng trong TS Online Mobile dưới bất kỳ hình thức nào sẽ được tính tích lũy. Nếu thuộc Top từ 1 đến 10 tính tổng tất cả máy chủ sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn.

Trao quà: Quà được trao qua thư vào thời gian như sau:

  • Lần 1: Sau 00h00 18/10

  • Lần 2: Sau 00h00 20/10

  • Lần 3: Sau 00h00 22/10

  • Lần 4: Sau 00h00 25/10

  • Lần 5: Sau 00h00 27/10

Xem thứ hạng tiêu tại: Xếp hạng -> Top Tiêu