TS Online Mobile - ĐUA TOP TIÊU

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

09/06/2021 3:02 PM Sự kiện
ĐUA TOP TIÊU

Thời gian:

  • Lần 1: Sau bảo trì 10/06 đến 09h00 12/06

  • Lần 2: 10h00 12/06 đến 09h00 14/06

  • Lần 3: 10h00 14/06 đến 09h00 16/06

  • Lần 4: 10h00 18/06 đến 09h00 20/06

  • Lần 5: 10h00 20/06 đến 09h00 22/06

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp tiêu vàng trong TS Online Mobile dưới bất kỳ hình thức nào sẽ được tính tích lũy. Nếu thuộc Top từ 1 đến 10 tính tổng tất cả máy chủ sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn.

Trao quà: Quà được trao qua thư vào thời gian như sau:

  • Lần 1: Sau 00h00 13/06

  • Lần 2: Sau 00h00 15/06

  • Lần 3: Sau 00h00 17/06

  • Lần 4: Sau 00h00 21/06

  • Lần 5: Sau 00h00 23/06

Xem thứ hạng tiêu tại: Xếp hạng -> Top Tiêu