TS Online Mobile - ĐUA TOP TIÊU

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

13/05/2020 3:34 PM Sự kiện
ĐUA TOP TIÊU

ĐUA TOP TIÊU

Thời gian: Sau bảo trì ngày 14/05 đến 23h59 ngày 16/05

Phạm Vi: Tất cả máy chủ

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp tiêu vàng trong TS Online Mobile dưới bất kỳ hình thức nào sẽ được tính tích lũy. Nếu thuộc Top từ 1 đến 20 tính tổng tất cả máy chủ sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn.

Trao quà: Quà được trao qua thư lúc 00h00 ngày 17/05 sau khi kết thúc sự kiện. Thư tồn tại 7 ngày.

Phần thưởng

TOP

Phần Thưởng

Số Lượng

Top 1

Thần Ngọc

2

Tinh Linh Kỳ Đảo

4

Tam Quốc Tranh Bá

31

Mảnh Chống Lửa Thần

5

Phiếu Chọn Tọa Kỵ 7

2

Top 2

Thần Ngọc

1

Tinh Linh Kỳ Đảo

2

Tam Quốc Tranh Bá

10

Mảnh Chống Lửa Thần

2

Phiếu Chọn Tọa Kỵ 7

1

Top 3

Bảo Ngọc

1

Tinh Linh Kỳ Đảo

1

Tam Quốc Tranh Bá

4

Mảnh Chống Lửa Thần

1

Phiếu Chọn Tọa Kỵ 3

3

Top 4 – 10

Huyền Ngọc

2

Thủy Tinh Kỳ Phúc

2

Tam Quốc Tranh Bá

1

Mảnh Chống Lửa Bảo

2

Phiếu Chọn Tọa Kỵ 3

2

Top 11 – 20

Huyền Ngọc

1

Thủy Tinh Kỳ Phúc

1

Tam Quốc Tranh Bá

1

Mảnh Chống Lửa Bảo

1

Phiếu Chọn Tọa Kỵ 3

1

Lưu ý:

  • Xem thứ hạng và số vàng đã tiêu trên tất cả máy chủ ở giao diện BẢNG TIÊU PHÍ ở phần Hạng.

  • Hình thức tích lũy tiêu vàng được tính ở tất cả các hình thức mà bạn sử dụng vàng ingame của mình từ việc mua vật phẩm cashshop, làm mời lò, thêm lượt phó bản,… cho đến việc tẩy điểm… Chỉ cần sử dụng vàng là sẽ được tính tích lũy.