TS Online Mobile - Cờ Tỷ Phú

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

17/05/2023 3:40 PM Sự kiện
Cờ Tỷ Phú

Thời gian: Sau bảo trì 18/05 đến 23h59 24/05

Nội dung: Hằng ngày hoàn thành những nhiệm vụ đặc biệt của sự kiện để nhận Xúc Xắc.

Sử dụng Xúc Xắc để tham gia Cờ Tỷ Phú. Mỗi một lần quay sẽ tiêu hao một Xúc Xắc. Sau khi quay đại hiệp dừng chân ở ô phần thưởng nào sẽ được nhận phần thưởng đó.

Lưu ý: Trước mỗi lần quay, yêu cầu rương của chư vị đại hiệp trống ít nhất 2 ô.

Ngoài phần thưởng ở mỗi Ô, chư vị đại hiệp còn nhận thêm các phần thưởng hấp dẫn khi tích lũy đủ số vòng đã đi được ở Cờ Tỷ Phú.