TS Online

Chuỗi sự kiện Trung Thu

9/23/2020 4:06:57 PM

Trung thu bắt Thỏ ngọc

Thời gian: Sau bảo trì ngày 24/09 đến 23h59 ngày 07/10

Giới hạn: Nhân vật cấp tối thiểu 25, mỗi ngày chỉ được làm 1 lần

Nhiệm vụ:

  1. Đến Quảng Trường Trác Quận gặp Nguyệt Đồng để tìm hiểu nhiệm vụ.
  2. Đến thôn Bồng Lai nói chuyện với Thôn trưởng, nhận nhiệm vụ sau đó vào Quảng Hàn động (nói chuyện với NPC này).
  3. Tìm và PK bắt Thỏ Ngọc. Lưu ý: chỉ bắt được Thỏ Ngọc khi nó đã được phóng to. Khi ở hình dạng bình thường thì sẽ không bắt được dù sử dụng Cơm Nắm Đào Thái Lang.

  1. Sau đó đến cuối động (Quảng Hàn động tầng 4) nơi Hằng Nga và Ngô Cương để rời khỏi động

  1. Gặp thôn trưởng của thôn Bồng Lai giao thỏ ngọc và hoàn thành nhiệm vụ.

Phần thưởng: 1 Nguyệt Quang Phiến (Sử dụng để đổi quà tại giao diện đổi thưởng của game)

 


Đêm Trăng Hái Bưởi

Thời gian: Sau bảo trì ngày 24/09 đến 23h59 ngày 07/10

Nội dung: Chiến đấu để bảo vệ vườn cây bưởi sau đó thu hoạch để nhận thưởng

Giới hạn: Nhân vật cấp tối thiểu 30, mỗi ngày chỉ được làm 1 lần, mỗi lần tối đa 20 phút

Tham gia sự kiện bằng cách vào giao diện sự kiện -> Trung Thu -> Đêm Trăng Hái Bưởi -> Đi Đến

  1. Sau khi đến giao diện sự kiện (Vườn Bưởi Thơm) sẽ gặp Thái Âm Quân, trò chuyện và nhận nhiệm vụ. Bạn có 20 phút để hoàn thành các nhiệm vụ ở vườn bưởi
  2. Trò chuyện NPC trong Vườn Bưởi để nhận nhiệm vụ (Tiểu Tiên Đồng,Ngô Cương,Tiên Nữ,Hằng Nga và Ngọc Thố) Hoàn thành chúng trong vòng 20 phút. Phần thưởng của các nhiệm vụ là Bưởi.
  3. Sau 20 phút sẽ không thể tiếp tục nhận được nhiệm vụ cũng như đánh các NPC trong vườn để tìm vật phẩm.
  4. Sau khi hoàn thành hoạt động, các bạn sẽ nhận được phần thưởng dựa trên số bưởi mà bạn nhận được. Số bưởi ngoài việc hoàn thành có nhiệm vụ có thể kiếm được thông qua đánh Địa Lôi, quái có thể tình cờ gặp trong vườn bưởi.

Phần thưởng:

Số Bưởi

Quà

0 - 20

1 Thẻ hái bưởi

21 - 40

2 Thẻ hái bưởi

41 - 60

3 Thẻ hái bưởi

61 - 89

4 Thẻ hái bưởi

90-

5 Thẻ hái bưởi

 

 

Thẻ hái bưởi sử dụng để đổi quà tại giao diện đổi thưởng của game.


Quà tặng Trung Thu

Thời gian: 01/10 – 23h59 07/10

Nội dung: Vào ngày Trung Thu tất cả chư vị đại hiệp sẽ nhận được quà trung thu qua thư (hạn nhận đến 23h59 07/10).

Quà

Số lượng

Thẻ Hằng Nga

1

Bánh Trung Thu Quý

50

Búp Bê Đại Tiên

5

Nguyệt Quang Phiến

1

 

Bài viết liên quan