TS Online Mobile - Cập nhật Lật Ô

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

04/05/2023 10:22 AM Sự kiện
Cập nhật Lật Ô

Thời gian: từ sau bảo trì 04/05 đến trước bảo trì 01/06

Nội dung: bổ su các vật phẩm sau vào phần thưởng Lật Ô

  • Vé Chọn Thời Trang 3
  • Vé Chọn Thời Trang 2
  • Vé Hạng Vũ
  • Vé Lữ Bố
  • Vé Chọn Thời Trang 4
  • Vé Chọn Thời Trang 5
  • Túi N.N V.K Hán Sở
  • Vé Chọn Thời Trang