TS Online

Cập Nhật Cashshop sau bảo trì ngày 06/08

8/5/2020 3:45:21 PM

 

Sau bảo trì ngày 06/08, Cashshop sẽ có những thay đổi như sau:

Bổ Sung 2 Gói Triệu Tướng Đặc Biệt Nhân Đôi (1 lần và 10 lần) ở mục Triệu Hồi, khi triệu tướng ở 2 gói này có tỷ lệ nhận các Bí Cấp Sau với tỷ lệ cao:

  • Văn Ương

  • Lữ Bố

  • Nhạn Đ.Tuyết

  • Mẹ Vĩ Đại

  • Chủ Khách Sạn

Mở bán giới hạn thời gian từ sau bảo trì 06/08 đến trước bảo trì 20/08 vật phẩm:

Sách Thời Trang – 300 Vàng – Giới hạn 5 lần/ngày

Bài viết liên quan