TS Online Mobile - Cập nhật cashshop sau bảo trì 08/06

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

07/06/2023 2:26 PM Sự kiện
Cập nhật cashshop sau bảo trì 08/06

Mở bán Gói Quà Thưởng Đặc Biệt

Thời gian bán: Sau bảo trì ngày 08/06 đến 23h59 21/06

Giá bán:

Mua qua Google Store/ Apple Store 24,99 USD

Mua bằng Dzo Ví (Sử dụng bản cài APK từ trang chủ): 521.000 VNĐ

Giới hạn: Mỗi nhân vật chỉ mua được 1 lần duy nhất

Phần thưởng: Sau khi mua Gói quà thưởng, mỗi ngày chư vị đại hiệp sẽ nhận được phần thưởng tương ứng gửi qua thư lúc 00:01 hằng ngày trong vòng 14 ngày liên tục. Phần thưởng đầu tiên sẽ được gửi ngay sau khi mua Gói quà thưởng qua thư (Thư tồn tại trong 7 ngày, không nhận sẽ mất)

Phần thưởng hằng ngày: