TS Online Mobile - Cập nhật Cashshop sau bảo trì 04/05

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

04/05/2023 9:51 AM Sự kiện
Cập nhật Cashshop sau bảo trì 04/05

Làm mới gói vàng nạp lần đầu

Làm mới các gói vàng trong Cashshop ở giao diện gói vàng. Tất cả các gói được làm mới và tính lại với khuyến mãi Nạp lần đầu – Nhân đôi gói vàng cho lần nạp đầu tiên.

 

Mở bán giới hạn thời gian các vật phẩm sau

Thời trang MC và Mai Rùa thập được mỗi món sẽ được +2% kinh nghiệm khi luyện cấp. Có đủ bộ 5 món sẽ được cộng thêm 5%, tổng là 15% khi luyện cấp. Ngoại hình thú cưỡi Bọ Cánh Cứng và Chó Lửa có hiệu quả nhận thêm 5% kinh nghiệm luyện cấp.

Thời gian gia tăng kinh nghiệm bắt đầu từ sau bảo trì ngày 04/05 đến 23h59 ngày 31/05