TS Online

Cập nhật Cashshop ngày 21/05

5/20/2020 1:58:47 PM

Ngày 21/05, Cashshop sẽ có những thay đổi sau đây.

Đóng bán các vật phẩm sau từ 23h59 20/05

  • Túi Phúc Tiêu Dao
  • Túi Phúc Ngựa 1 Sừng
  • Túi Chúc Phúc

Mở bán giới hạn thời gian từ 00h00 21/05 đến trước bảo trì 28/05:

Túi phúc kì quái – 29 Vàng

Túi Ngựa Ma – 29 Vàng

Bài viết liên quan