TS Online

Cập nhật Cashshop ngày 19/11

11/18/2020 4:16:46 PM

Từ 00h00 ngày 19/11 đến trước bảo trì ngày 26/11, Cashshop sẽ mở bán thêm các vật phẩm sau:

 

Vật phẩm

Giá (vàng)

Túi phúc Thảo Nê Mã

29

Túi phúc Thánh Nữ

29

Túi Cá Heo

29

Túi Aquaman

29

 
 
 
 

Bài viết liên quan