TS Online

Cập nhật Cashshop ngày 19/03

3/18/2020 11:38:56 AM

Sau bảo trì ngày 19/03, Cashshop sẽ có những thay đổi như sau.

Đóng bán các vật phẩm sau:

  • Gói Quà thưởng giới hạn

  • Túi Ninja

  • Túi Hồ Ly 9 Đuôi

Mở bán các vật phẩm giới hạn thời gian từ sau bảo trì 19/03 đến trước bảo trì ngày 09/04

Vật phẩm

Giá (Vàng)

Túi Vịt Kappa

29

Hộp Chú Hề

29

Hộp Xu Vàng

9

Gói Làm Mới Hoàng Kim

100

 

Thu thập bộ trang phục Chú Hề chư vị đại hiệp sẽ nhận được thêm kinh nghiệm khi luyện cấp: Mỗi món +2%, thu thập đủ 5 món sẽ +15%

Ngoại hình thú cưỡi Vịt Kappa sẽ +5% kinh nghiệm khi luyện cấp

Thời gian gia tăng kinh nghiệm của trang phục Chú Hề và Vịt Kappa từ sau bảo trì 19/03 đến 23h59 ngày 08/04.

Giảm giá đặc biệt Cashshop

Thời gian: sau bảo trì ngày 19/03 đến trước bảo trì ngày 09/04

Mục Năng Lực và Luyện Công Giảm 20%

Mục Ngựa, Tạ và Huy Hiệu giảm 25%

Giảm sâu nhiều mặt hàng trong mục Khác

Bài viết liên quan