TS Online

Cập nhật Cashshop ngày 14/05

5/13/2020 2:38:52 PM

Sau bảo trì ngày 14/05, Cashshop sẽ có những cập nhật như sau:

Đóng bán các vật phẩm:

  • Gói Quà Thưởng Đặc Biệt
  • Hộp Hoa Cẩm Chướng
  • Túi Mẫu Thân
  • Bộ Chồn
  • Bộ Dạ Xoa
  • Bộ Hồ Ly
  • Bộ Ninja
  • Bộ Luyện Công
  • Bộ Triệu gọi

Mở bán có giới hạn thời gian các vật phẩm sau:

Vật phẩm

Giá (vàng)

Bắt đầu

Kết thúc

Túi Gấm Ba Đậu

1

Sau bảo trì 14/5

Trước bảo trì ngày 28/5

Túi Phúc Tiêu Dao

29

Sau bảo trì 14/5

23h59 ngày 20/5

Túi Phúc Ngựa 1 Sừng

29

Túi Chúc Phúc

2

 

Bài viết liên quan