TS Online

Cập Nhật – Ưu Đãi Xổ Quà

8/5/2020 3:49:34 PM

Sau bảo trì ngày 06/08, mục Xổ Quà sẽ được cập nhật thêm vật phẩm loại 3 là Túi Thẻ Gian Thần với thời gian giới hạn kéo dài đến trước bảo trì ngày 20/08.

Ưu Đãi Xổ Quà

Thời gian: Sau bảo trì 06/08 đến 23h59 ngày 19/08

Nôi dung: Khi sử dụng vòng quay xổ quà trong thời gian này chư vị đại hiệp sẽ nhận thêm phần thưởng.

Quay

Quà

Số lượng

Quay 1 lần

Xúc Xắc

1

Quay Nhân Đôi

Xúc Xắc

2

Quay 3 lần

Xúc Xắc

3

 

Đổi quà từ Xúc Xắc vào giao diện Quà -> Đổi Quà! Xem chi tiết tại đây!

Xúc Xắc May Mắn sẽ biến mất vào sau bảo trì 20/08/2020

Bài viết liên quan