TS Online

Tổng Quan về Chuyển Sinh

11/28/2019 12:30:34 PM

Ở phiên bản cập nhật ngày 28/11, chúng tôi đã mở thêm chức năng chuyển sinh nhân vật. Dưới đây là tổng quan về tính năng này. 

Chuyển Sinh

Cấp độ yêu cầu: Tối thiểu ở Level 120

Địa điểm chuyển sinh: NPC Thái Bạch Tinh Quân ở Tế Đàn – Thiên Giới

Sau khi chuyển sinh:

 • Nhân vật trở lại cấp 1

 • Được cho thêm 15 điểm trạng thái

 • Điểm kỹ năng sở hữu thêm được tính bằng công thức Cấp độ chuyển sinh/5

 • Ví Dụ chuyển sinh ở cấp 120 sẽ được điểm kỹ năng là 120/5=24, cấp 150 là 150/5=30, Cấp 200 sẽ là 200/5=40.

 • Mở bảng kỹ năng dành cho chuyển sinh

Các bước chuyển sinh

Hoàn thành chuỗi 12 nhiệm vụ sau bao gồm:

8 Nhiệm vụ Cự Thú bao gồm:

Nhiệm Vụ: Phẫn Nộ Của Biển

 • Địa Điểm: Làng Phùng Lai - Thanh Châu

 • Phần Thưởng: 1 điểm thuộc tính và 1 điểm kỹ năng

Nhiệm Vụ: Thú Lớn Hỏa Diệm

 • Địa Điểm: Nhà Bắc Tinh Quân - Phùng Lai Tiên Đảo

 • Phần Thưởng:

  • Nếu chọn làm tay sai cho Cự Thú: 1 Kích Cự Diêm

  • Nếu chọn thu phục Cự Thú: 1 điểm thuộc tính và 1 điểm kỹ năng

Nhiệm Vụ: Thú To Chạy Thoát

 • Địa Điểm: Động Bạch Sơn - Cao Câu Ly

 • Phần Thưởng: 1 điểm thuộc tính và 1 điểm kỹ năng

Nhiệm Vụ: Lễ Tế Thần Nước Cao Ly

 • Địa Điểm: Quế Lâu Bộ - Cao Câu Ly

 • Phần Thưởng: 1 điểm thuộc tính và 1 điểm kỹ năng

Nhiệm Vụ: Sâm Lan Thái Hồ

 • Địa Điểm: Đại Lộ Kiến Nghiệp - Kiến Nghiệp Thành

 • Phần Thưởng:1 điểm thuộc tính và 1 điểm kỹ năng

Nhiệm Vụ: Khung Thương Loạn Vũ

 • Địa Điểm: Trướng Ô Hoàn - Liêu Đông

 • Phần Thưởng: 1 điểm thuộc tính

Nhiệm Vụ: Hang Sâu Tuyết Động

 • Địa Điểm: Thôn Vọng Bình - Liêu Đông

 • Phần Thưởng: 1 điểm thuộc tính và 1 điểm kỹ năng

Nhiệm Vụ: Thiên Độc Sơn Động

 • Địa Điểm: Uyển Thành - Dự Châu

 • Phần Thưởng: 1 điểm thuộc tính và 1 điểm kỹ năng

4 Nhiệm Vụ trên Tiên Giới

Cách lên Tiên Giới – Sử dụng vật phẩm Thông Thiên Ma Đậu

Nhiệm Vụ: Phan Đào Diên Thọ

 • Địa Điểm: Linh Hư Sơn - Tiên Giới

 • Phần Thưởng: 1 Phiếu Rút Thẻ,1 Đại Phúc Thần

Nhiệm Vụ: Ao Diêu Cầu Vỏ Tiên

 • Địa Điểm: Ao Diêu Trì - Tiên Giới

 • Phần Thưởng: 1 Túi Lông Cấp 3

Nhiệm Vụ: Người Thâm Nhập Bí Ẩn

 • Địa Điểm: Tế Đàn - Tiên Giới

 • Phần Thưởng: 1 Thông Thiên Ma Đậu

Nhiệm Vụ: Nguy Cơ Chuyển Cơ

 • Địa Điểm: Căn Nhà Nhỏ Linh Hư Sơn - Tiên Giới

 • Phần Thưởng: Có Thể Được Chuyển Sinh

Chi tiết về Chuyển Sinh nhân vật, chư vị đại hiệp có thể xem thêm và thảo luận trên diễn đàn TS Online Mobile TẠI ĐÂY.

Bài viết liên quan