TS Online

Nhiệm Vụ Vô Danh Thiếc Sa

10/30/2019 9:32:11 AM

Nhiệm Vụ Vô Danh Thiếc Sa

Level nhận: 14 - Tìm 15 viên vô danh thiếc sa. - Hoàn thành mở tính năng Lò Rèn

Đến vị trí chỉ định để đánh quái khoáng tìm vật phẩm. Chú ý trang bị Cuốc cho cả nhân vật và tướng mới có thể đánh được loại quái này.

Bài viết liên quan