TS Online

Nhiệm Vụ Qua Cầu Giới Kiều - Giúp Tiểu Muội

10/30/2019 9:39:00 AM

Giúp Tiểu Muội

Nhiệm vụ Giúp Tiểu Muội level 16 sẽ nhận. Trong các loại vật phẩm nhiệm vụ thu thập có Đu Đủ Xanh, để thu thập các bạn phải qua cầu Giới Kiều mới có thể đến nơi đánh quái.

Để qua cầu Giới Kiều cần phải tiến hành tổ đội với nhiều người chơi khác mới có thể vượt qua được.

Sau khi đã dánh thắng và qua cầu được thì ở các lần tiếp theo chỉ cần chọn Trực Tiếp Thông qua là được.

Bài viết liên quan