TS Online

Nhiệm Vụ Gỗ Hắc Tùng - Chế Tạo Đầu Tiên

10/30/2019 9:42:01 AM

Nhiệm vụ Chế Tạo Đầu Tiên

Gỗ Hắc Tùng là vật phẩm làm nhiệm vụ có tỷ lệ rớt ra rất thấp vì vậy để kiếm được nó các bạn chú ý để tướng và pet ra đòn hợp kích - combo sẽ nâng cao tỷ lệ rớt. Xem hướng dẫn hợp kích - combo TẠI ĐÂY.

Ngoài ra, còn có một cách khác dễ dàng hơn rất nhiều đó luyện tạo. Các bạn đế vị trí nhiệm vụ, thu thập gõ Ngô Đồng. Sau khi có được gỗ Ngô Đồng thì dùng để luyện gỗ Hắc Tùng với công thức: 1 Gỗ Ngô Đồng + 1 Gỗ Ngô Đồng.

Lưu ý: Tỷ lệ thành công không phải 100% nên các bạn cứ luyện theo công thức đó khi nào ra mới thôi!

Bài viết liên quan