TS Online Mobile - Hướng dẫn làm nhiệm vụ Tái Sinh và Nghề

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

09/06/2020 10:16 AM Nhiệm Vụ
Hướng dẫn làm nhiệm vụ Tái Sinh và Nghề

Tên nhiệm vụ: Thiện Ác Phân Tranh

- Đến Tế Đàn Tiên Giới đối thoại với Thái Bạch Quân đồng ý giúp đỡ.

- Đến phòng Kho ở Ninh Hư Sơn nói chuyện với Tiên đồng, Tiên đồng sẽ hóa thành Cửu Âm Mị Cơ.

- Quay lại Tế Đàn Tiên Giới đối thoại với Thái Bạch Quân được Bồ Đề Đăng Tâm.

- Đến Thiên Đình tìm Thái Thượng Lão Quân đưa cho ông ta Kỳ Linh Quả (chân núi Linh Hư hoặc mua tại làng Tiên Giới) được Nhiên Mi Đăng Du.

- Quay về Ninh Hư Sơn tìm Tiên đồng (Cửu Âm mị cơ) nói chuyện đồng ý giúp đỡ.

- Đến Lễ Thiên Địa đối thoại với Thái Dương Tinh Quân và chiến đấu với Cửu Âm Mị Cơ, Bạo Phá Tà Quỷ *  9. Sau khi thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.

Điều kiện nhiệm vụ: chuyển sinh lv 25.

Địa điểm: Tế đàn Tiên Giới - Tiên Giới.

Vật phẩm có được: điểm kinh nghiệm, Thái Thượng Kim Đan

 

 

Tên nhiệm vụ: Kêu Ngày Gọi Đêm

- Đến Lễ Thiên Địa đối thoại với Thái Dương Quân đồng ý giúp đỡ.

- Đến thiên đình (đến gần bậc thang) sẽ đối thọai.

- Trở về Lễ Thiên Địa đối thoại với Thái Bạch Quân đồng ý vào Hỗn Độn Giới thu thập 7 viên Thái Dương và 7 viên Thái Âm trong vòng 120 phút.

- Tìm xong quay trở lại đối thoại và giao vật phẩm cho Thái Bạch Quân, 

- Sau đó đi tìm, đối thoại tiếp với Miên và chiến đấu tiến hành chiến đấu.

- Chiến đấu thắng lợi, đối thoại với Thái Bạch Quân, đối thoại tiếp với Tiểu tiên Đồng đồng ý rời khỏi Hỗn Độn Giới

- Quay về Lễ Thiên Địa, sau khi nói chuyện với Thái dương tinh quân là hoàn thành nhiệm vụ.

Điều kiện: cần hoàn thành nhiệm vụ Thiện Ác Phân Tranh

Địa điểm: Lễ Thiên Địa - Tiên giới.

Vật phẩm có được: điểm kinh nghiệm , Thái Thượng Kim Đan

 

Tên nhiệm vụ: Hành trình mạo Hiểm

- Đến Lễ Thiên Địa đối thoại với Thái Dương Tinh Quân đồng ý giúp đỡ.

- Đến thiên đình (đến gần bậc thang) đối thoại đồng ý giúp đỡ.

- Đến Đỉnh núi Linh Hư đối thoại với Bắc Tinh Quân.

- Mặc chiếc áo hiện đại( có thể kiếm được tại nhà Cửu Sởi- Trác Quận) đến Tế đàn Tiên Giới đối thoại với Thái Bạch Tinh Quân.

- Ra cổng Nam Thiên Môn di chuyển đến bên phải Thiên Binh nói chuyện với Nam Tinh Quân, sẽ tiến hành chiến đấu với Nhị Lang Thần, Thái Thượng Lão Quân, Hao Thiên Khuyển.

- Chiến đấu thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều kiện nhiệm vụ: cần hoàn thành nhiệm vụ Kêu Ngày Gọi Đêm

Địa điểm: Lễ Thiên Địa - Tiên giới.

Vật phẩm có được: điểm kinh nghiệm, Thái Thượng Kim Đan.

 

Nhiệm vụ chọn nghề:

Tên nhiệm vụ: Lực kháng tâm ma - Nghề Đích Tiên

- Đến Lễ Thiên Địa đối thoại với Thái Bạch Quân, chọn vào Hỗn Độn Giới.

- Sau khi vào Hỗn Độn Giới nói chuyện với Thái Bạch Quân, rồi di chuyển trong map tìm tọa độ để nhận được câu hỏi và trả lời:

a.(1140,400)"Chế giễu nó"

b.(650,550)"Bỏ mặc nó"

c.(830,300)"Né tránh nó"

d.(500,820)"Né tránh nó"

e.(150,810)"Chế giễu nó"

f.(380,480)"Bỏ mặc nó"

g.(230,230)"Tấn công nó"

- Chiến đấu thắng lợi lập tức chiến đấu với Tâm Ma cuối cùng.

- Chiến đấu thắng lợi, đến đối thoại với Thái Bạch Quân, đối thoại tiếp với Tiên Đồng (trái) để rời khỏi Hỗn Độn Giới.

- Đến Lễ Thiên Địa đối thoại với Thái Bạch Quân hoàn thành nhiệm vụ.

Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Hành trình mạo Hiểm.

Địa điểm: Lễ Thiên Địa - Tiên giới.

Vật phẩm có được: điểm kinh nghiệm, "dựa vào thuộc tính đạt được" chuyển sinh LV90 linh tính pháp quyển (trí +22, nhanh nhẹn + 1, chuyển sinh chuyên dùng )

Tên nhiệm vụ: Âm mưu Mạn Đà La - Nghề Hiền Sĩ

- Đến Phù Nam thành, trước cửa đối thoại với Mạn Đà La, sau đó vào Phù Nam phú hộ đối thoại với Phạm Sư Mạn. Ra khỏi Phù Nam Phú hộ đối thoại đồng ý đếǹ Tây Đồ Di Thôn.

- Đến trước cổng Tây Di Thôn đối thoại.

- Thắng lợi tiếp tục đến trước cổng Dương Minh Thành đối thoại.

- Thắng lợi tiếp tục đến Thạch Tắc quật đối thoại và chiến đấu. Thắng lợi đồng ý giúp đỡ.

- Vào Thạch Tắc quật động huyệt tìm Phạm Sư Mạn đối thoại và chiến đấu.

- Thắng lợi, đối thoại tiếp với Phạm Sư Mạn hoàn thanh nhiệm vụ.

Điều kiện nhiệm vụ: Hoàn thành nhiệm vụ Hành trình mạo Hiểm.

Địa điểm: Thành Phù Nam - Minh Châu

Vật phẩm có được: điểm kinh nghiệm, "Dựa vào thuộc tính đạt được" Linh tính phiến lv 90 (trí +20, nhanh nhẹn +1, chuyển sinh chuyên dùng)

Tên nhiệm vụ: Hiệp viện thành Phù Nam - Nghề Hiệp Khách

Nội dung nhiệm vụ:

- Đến Thành Phù Nam, trước cửa đối thoại với Phạm Tầm, sau đó vào phú hộ Phù Nam đối thoại Phạm Tầm. Ra khỏi cửa  đối thoại tiếp.

- Đến cửa thành Phù Nam đối thoại với Uyển Ni, sẽ chiến đấu với Chiến Tượng. Thắng lợi được 5 vàng.

- Trở lại nhà Phạm Tầm đối thoại với Phạm Tầm.

- Đến Thạch Tắc Động đối thoại và vào trong động.

- Trong động đối thoại tiếp với Mạn Đà La.

- Đi về phía trên bên phải, chúng ta sẽ chiến đấu. Thắng lợi được tiếp tục vào trong. Tìm Chu Khắc đối thoại và đồng ý giúp đỡ.

- Tìm Mạn Đà La nói chuyện và chiến đấu tại . Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.

ĐKNV: cần phải hoàn thành nhiệm vụ Âm mưu Mạn Đà La

Địa điểm: Thành Phù Nam - Minh Châu.

Vật phẩm đạt được : 5 vàng, điểm kinh nghiệm, "Dựa vào thuộc tính đạt được" linh tính mẫn kiếm ( lv 90 +21 ATK, +1 AGI chuyển sinh chuyên dùng)

Tên nhiệm vụ: Bá Vương Than Khóc - Nghề Bá Vương

Nội dung nhiệm vụ:

- Đến Núi Đao đối thoại với Ngu Cơ đồng ý giúp đỡ mang cỏ Ngu Cơ đến cho Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ.

- Tại Huyết Trì đối thoại và chiến đấu với Tu La Ma Vương.

- Sau khi thắng lợi, di chuyển đến Tu La Ngục đối thoại và trả lời câu hỏi của Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ.

- Đáp án câu trả lời như sau:

  1. Giết

  2. Toàn bộ giết hết

  3. Giết Hắn

  4. Ba Tháng

Trả lời xong và chiến đấu với Tây Sở Bá Vương, Long Thư, Chung Ly Muội. Chiến đấu thắng lợi đồng ý giúp đỡ

- Trên đường về sẽ gặp sự cản trở và chiến đấu tiếp 2 trận với Tu La Yêu Tướng tại Địa Huyệt Tu La

- Trở về Núi Đao đối thoại với Ngu Cơ hoàn thành nhiệm vụ.

Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Hành trình mạo Hiểm

Địa điểm: Núi Đao - Địa Ngục.

Vật phẩm có được: điểm kinh nghiệm , "dựa vào thuộc tính đạt được" linh tính kích lv 90 (công +26, phòng -4 , chuyển sinh chuyên dùng)

Sau khi hoàn thành hành trình mạo hiểm, người thiên mệnh có thể lựa chọn danh hiệu Hiệp Khách, Bá Vương, Hiền Sĩ, Đích Tiên.

Điều kiện: chuyển sinh lv 120.

Địa điểm: Tế đàn Tiên Giới - Tiên Giới.