TS Online Mobile - Nạp Dzo Ví bằng thẻ Quốc Tế

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

12/01/2021 12:20 PM Thông Tin Nạp
Nạp Dzo Ví bằng thẻ Quốc Tế

Bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng tôi sẽ sẽ mở chức năng nạp Dzo Ví bằng thẻ thanh toán quốc tế gồm: VISA, Master, JCB, American Express và Union Pay.

Để tiến hành nạp, chư vị đại hiệp đăng nhập vào Dzo Ví (https://vi.dzogame.vn/) Sau đó chọn Mua Dzo Dong. Lựa chọn hình thức là “Thẻ Quốc Tế (Visa)” sau đó sẽ chuyển sang giao diện thanh toán, điền thông tin yêu cầu và tiến hành thanh toán.

Hiện tại, mức thanh toán tối thiểu với hình thức nạp này là 100.000 VNĐ và tối đa là 1.000.000. Tỷ lệ quy đổi thành DzoDong/DzoCoin chi tiết như sau: