TS Online Mobile - Cho phép mua DzoCoin bằng thẻ ISEC

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

04/12/2020 10:00 AM Thông Tin Nạp
Cho phép mua DzoCoin bằng thẻ ISEC

Bắt đầu từ bây giờ, DzoVí sẽ chấp nhận thanh toán mua DzoCoin bằng thẻ ISEC.

Cách mua: Đăng nhập vào DzoVí -> Mua DzoDong -> Lựa chọn hình thức The ISEC -> Nhập mã thẻ cào, mã captcha để mua DzoCoin. Tỷ lệ quy đổi như sau:

Thẻ ISEC có thể mua được ở các kênh sau:

1. Mua mã iSec tại kênh Daily.Gate.vn: https://daily.gate.vn/the-game-online/the-isec/

2. Mua mã iSec tại kênh Pay.Gate.vn : https://pay.gate.vn/Business/SellCard/

(Nhận mã thẻ ngay màn hình hiển thị và email - Không cần đăng nhập)

3. Mua mã iSec tại GATE Official Store trên sàn TMĐT Lazada: https://www.lazada.vn/shop/gate-online-store/

4. IO Media: https://ipay.vn/dich-vu/mua-ma-the

5. Mobiz Pay: https://pay.mobiz.vn/

6. Mobifone8 https://naptien.mobifone8.com.vn/

7. WhyPay https://whypay.vn/mua-the-isec.html